ئاوهێنان  1/awhěnan: کتن:[ مک][ ئاو+ هێنان] ئاوکێشان.

.

.

________________________________________

ئاوهێنان  2/awhěnan: کتپ:[ نخ][ ئاو+هێنان]

1- تووشی نه‌خۆشی ( ئاوی ڕه‌‌ش یان سپی) بوونی چاو

::   بارام چاوی ئاوی سپی هێناوه‌، پزیشک پێی گوتووه‌، ده‌بێت ڕاوه‌ستێت تا ده‌گات، ئه‌جا ر عه‌مه‌لیاتی ده‌کات.

 2- خڕبوون و ئاوتێداکۆبوونه‌وه‌ی ره‌فیسکه‌ی یه‌کسم.

.

.

.