بارانە/barane: نتـ:[ کۆن][ ئاب][ بار+ ئان+ ئە]

1 – پارەیەک بووکە کاروانسەرا و خانچی بەگوێرەی بارەنداز لە کاروانچیان دەسەند بۆ ئەوەی بارەکەیان لە باربەند بخەن بە پێی ئەو ماوەییەی کە تیادا دەمان.

2 – باجێک بووە ئاغا لەکاروان چی دەسەند کە بە زەوییەکەیدا تێدەپەڕین.

.

.

.