زمانە/zimane: ن:[ زمان+ ئە]

1 – قیتکەی باریک لە ناو چشتێکی درێژدا.{هەژیر، ل، 680}.

2 – [ فیز] دەرچە، تیوبی ئێلێکترۆنی.[ ئینگـ: valve].

3 – [ ئای تی] گوێچکەکارت.[ ئینگـ: Tab].

4 – [ کشت] ئەو شوێنە مەیلە و تیژەی هەوجاڕە کە کە گاسنەکەی تێدێخن.

                                                                              

زمانەی تەرازوو/zimaney terazû: نتـ:[ زمان+ ئە]

زمانەی تەناهی/zimaney tenahî: نتـ:

زمانەی دەست بەسەراگر/zimaney dest besaragir: نتـ: دەرچەی دەست بەسەراگر [ ئینگـ: control valve]

زمانەی کەوانەیی/zimaney kewaneyî: نتـ:[ ئینگـ : semilunar valve]. 

زمانەی گۆدار/zimaney godar: نتـ:[ ئینگـ: Ballvalve]

.

.

.

.