زمانە/zimane: ن:[ زمان+ ئە]

1 – قیتکەی باریک لە ناو چشتێکی درێژدا.{ هەژیر، ل، 680}.

2 – [ فیز] دەرچە، تیوبی ئێلێکترۆنی.[ ئینگـ : valve].

3 – [ ئای تی] گوێچکەکارت.[ ئینگـ: Tab].

4 – [ کشت]  ئەو شوێنە مەیلە و تیژەی هەوجاڕە کە کە گاسنەکەی تێدێخن.

.   

زمانەی تەرازوو/ terazû: نتـ:[ زمان+ ئە]

زمانەی تەناهی/zimaney tenahî: ن:

زمانەی دەست بەسەراگر/zimaney dest besaragir: نتـ: دەرچەی دەست بەسەراگر [ بئنگـ: control valve]

زمانەی کەوانەیی/zimaney kewaneyî: ن:   semilunar valve

زمانەی گۆدار/zimaney godar: نتـ:[ ][ ئینگـ: Ballvalve]

.

.

.

.