ئاگرپژێن/agirpijên: نتـ:[ جێۆ][ ئاگر+ پژێن]  ئاگرپژان، بوركان، گڕكان، ڤوڵکان، شاخی ئاگر هاوێژ : كێوێک كه‌ له‌ زاركی سه‌ر ترۆپكه‌ی مادده‌ی شل و سووتێنه‌ر و هه‌ڵمی گۆگردی لێده‌ڕژێت و بۆ ده‌ورووبه‌ری ده‌یپاژێنێت.

بەردی ئاگرپژێن/berdî agirpijên: نتـ:[ جێۆ][ بەرد+ ی+ ئاگرپژێن] گڕکانەبەرد، ڤولکانەبەرد.[ ئینگـ: igneous rock] 

.

.

.

.