ئاوه‌خانه‌/awexane: نتـ:[ كۆن][ مکـ][ ئاو+ ئه‌+ خانه] ده‌فرێكی ته‌نه‌كه‌ به ‌ژێر بێشكه‌ی منداڵه‌وه‌ هه‌ڵده‌واسرا و بلوێری ده‌هاته‌ناو، كه‌منداڵ میزی بكردبایه‌، میزه‌كه‌ له‌ بلوێره‌كه‌ را ده‌هاته ‌ناو ئاوه‌خانه‌كه‌وه‌.

.

.

.