ڕەقەن/řeqen: نتـ:[ جێۆ][ کشت] ئاوه‌سه‌ر، تیەت( کهـ)، شۆنه‌: زه‌وییه‌ک ئاو قووت نه‌دات و كه‌ ئاویان لێ ناله‌سه‌ری بمێنێت و پێیدا نه‌چێته‌ خواره‌وه‌.

.

.

.

.