هەڵپاچ/heľpaç: ن:[ هەڵ+ پاچ] بڕین بە مقەست. 

هەڵپاچان/heľpaçîn: ن ، كتن:[ هەڵ+ پاچان]

1 – هەڵپاچ. 

2 – [ ڕوو] گیایەکە بۆ دەرمانی کەچەلی دەبێت.{ هەژار، ل، 986}.  

هەڵپاچەر/heľpaçer: نفا:

هەڵپاچران ⁄heľpaçiran: کتپ:[ هەڵ+ پاچڕان] پرچ بەبڕین چوون، قەیچی کران : تاشرانی تووكی سەری ئافرەت، لەبەر داوێن پیسی.

هەڵپاچراو ⁄heľpaçiraw: ئانفا:[ هەڵ+ پاچراو( پاچڕان)] قەیچی کراو. 

هەڵپاچین⁄heľpaçîn: کتپ:[ هەڵ+ پاچینئەڵپاچین( كهـ)، پاچیان، پرچ بڕین : تشینی تووكی سەری ئافرەتێک كە كارێكی بێ ئابڕووی كردبێت و بە نیشانەی سووككردن و ئابڕووبردنی و ناساندنی بە خەڵک.

هەڵپاچینەوە⁄heľpaçîn: کتپ: هۆرئەوەپاتەی( هـ). 

.

.

.

.