تۆپاز/topaz: ن:[ كان] زەبەرجەدی هێندیی، یاقووتی زەرد : جۆرێك بەردی بەنرخ.[ فەر : topaze ]

{ تێبـ : تۆباز ناوی دوورگەیەكە لە دەریای سوور، نزیك ئێسیوبیا }.

.

.

.

.