ترانسیستەر/transîster: ن:[ فیز][ ترانس+ سیستەر] ترانسیستۆر. 

1 – ئامێرێكی ئەلكتریكییە و چونكە چووك و قایمە لە زۆربەی كەرەستەكانی پەیوەندی دا كەڵكی لێوەردەگرن. [ ئینگـ : Transistor].

2 – ته‌رمیناڵێكی( كۆتایی، سه‌ر)[ ئینگـ : Base ].

ترانسیستەری دووجه‌مسه‌ری/transîster: ن:[ فیز] ترانسیستەری دووپۆڵی. [ ئینگـ : Bipolar transistor].

ڕادیۆی ترانسیستەر/radiyoy transîster: نتـ:[ فیز] [ ئینگـ : transistor radio]

.

.

.

.