خوو¹/: ن:

1- ئه‌دا، بانه‌ک، پره‌نگ، پیشه‌، تووزم( ڕۆژ)، جر، ڕه‌فتار، ڕه‌ووشت، شێوه‌، که‌نیشت، نه‌ڕێت، سه‌روسه‌کوت، هیم.

2- تووڕه‌. زوویر، زیز.

3- هۆگر.

:: دووگا لە دۆڵێکدا ڕەنگی یەکدی نەگرن خوی یەکدی دەگرن.

خووبوون/bûn: کتن:[ خوو+ بوون] تووڕه‌بوون، زیزبوون.

خوو به‌ ئه‌لکحوله‌وه‌ گرتن/xû be elkiĥulewe girtin: کتن: هۆگری ئه‌لکهوول خواردنه‌وه‌، خوو به‌مه‌ی خواردنه‌وه‌ گرتن.

خووبه‌ده‌رمانه‌وه‌ گرتن/xû be dermanewe girtin: کتن: هۆگری ده‌رمان خواردن بوون.

خووپاکی/xûpakî: نتـ: بیهنپاكی، بەخت، خاوێنی.

خووچاک/xû čak: ئان، ئاکـ: پاك، باش، په‌سه‌ند، خووچاک.

خووی خراپ/y xirap: نتـ:[ خوو+ ی+ خراپ] بەدخوویی: گه‌شکه‌، فێ، هۆ، په‌رکه‌م، ده‌رده‌کورتان.[ ئینگـ : cacoethes]

به‌دخوو/bedxǔ: ئانتـ:[ به‌د+ خوو] به‌دتووزم.

.

. 

___________________________

خوو²/xǔ: ن:[ کیمیـ] خوێ، خێ : کلۆریدی سۆدیۆم : شتێکی سپی بلووری یه‌، چێژی سوێره‌، ده‌کرێته‌ خواردنه‌وه‌.

.

.

_______________________

خوو³/xǔ: ن:[ نخ] په‌رکه‌م، فێ، خوداری، ئاتی(كباک)،

خووداری/d: نتـ:[ نخ][ خوو+ داری] ئاتی(كباك)، بەرگەشی، پەركەم، خوو _ خووان، دەردەكۆپانە، فێ، گەشكە.: نەخۆشییەكە كە منداڵ بیگرێت لە هۆش خۆی دەچێت.

خووگرتن/xǔ girtin: کتن:[ خوو+ گرتن] فێ گرتن، هۆگرتن.

.

.

.

.