مۆده‌ ¹ /mode: ن:[ بیا] فاشیۆن.[ ئیتا : mode][ ئینگـ : fashion] 

ئه‌لمۆده‌/elmode: نتـ: ئالمۆدە ، ئالامۆدە، عەلمۆدە، له‌سه‌رباو : به ‌تایبه‌ت جلوبه‌رگ و پۆشاک.[ ئیتا : Al mode، a la mode]

{

مێخه‌ك به‌ند ده‌خشێ له‌ناو مه‌مكانی

هه‌زار ئه‌لمۆده‌ ببێ به‌قوربانی

}{پیره‌مێرد}.

.

.

________________________

مۆده‌  ² /mode: ن:[ شن] شاکاشی، جووانوو( فە){ گیو، ل، 862}

.

.

.

.