بیانی  –  بێگانە : ئەم وشانە کە خوازراونەتە نێو زمانی کوردی و ڕەچەڵەکێکی بیانی یان زمانی دیکەی هەیە.

_________________________________________________

 ئاب  ئابا  ئاباد  ئابپاش  ئابجامە  ئاباژوور  ئاباکوس  ئابانۆز
 ئابتین  ئابیدە  ئاپارتەمێنت  ئاپارتهاید    ئاداب  ئاداجیۆ  ئادامس  
 ئارشیف   ئارشین            ئارشیدۆک
       ئاگنۆسیا     ئالوودە    
 ئەبابیلک            ئەپریل  
   ئەپارتمان  ئەپاتیت   ئەدینۆید    ئەنگوور   
     ئه‌رشیف  ئۆددس      ئۆپۆسوم  
  ئێکتۆمی              
  ئینساف ئینسان ئینسپێکتۆر        

.

 بارۆک  بارۆن

.

    پاتەر   پانتۆمیم   پاندا  پاندۆل  پانسمان  پانسیۆن  
 پێنسیۆن               پۆلیکات 

.

     تابوو      ته‌رمۆمه‌تر     
   توالێت    تێرمۆ    تێرمۆستات   تێرمۆسکۆپ 

.

         جەنابت      
   جنابەت            

.

          خواب      
               

.

 دادا   دادایتزم   دادای 

.

 سیکلۆپێان

.

          ڕێکلام      
               

.

       قومار         
     فیۆرد       فیزیۆلۆژی    

.

         قانقاریا      
               

.

      کاراکتەر    کاراتێ    کانگرێن  
       كلاسیک    كلاسیزم    
   کۆما    کۆنفرانس        

.

     گابرۆ          
   گلاوکۆما    گنەیس        

.

         لابۆراتۆریۆم       
               

.

     ماسمێدیا          
               

.

         نیش      
               

.

               
         هێمۆگلۆبین      

.

 واڤیلایت  وەرەق   واشه‌ر  واشه‌رپلێت واشەرکاس واشه‌ری نیوە بازنەیی

.

 یاغلەوی
 یەغڵاوی  یەغڵەبی

.

.

.

.