قوز/quz: ن:[ توێ] 

1 – ئاڤجۆش( كباك)، پز _ بۆچ ، زەها _ زهـ _ زێ، کوز _ کوس _ کووس، گوڵنك، ناوگەڵ، هوولە( هـ) : دانەمی ئافرەت ؛ ئه‌ندامێكی سێكسیی مێینه‌ بۆ مه‌به‌ستی میزكردن و خوێن دانان و منداڵ بوونیش به‌كاردێت.[ لا : Vagina ]

{ تێبـ : بۆ زیاتر زانین دەربارەی ئەم مژارە كلیك لەسەر زێ، گوڵنك لێبدە بۆ ووردەکاری پتر }

2 – ئەندامی شەرمی ماڵات و ڕەشەووڵاغ و ئاژەڵانی مێیینە.

3 – لەدەمی میرزا خەسرەوی موظفری سەردەستی وە، کە لە ناوکوردەوارییدا وا باوە کە قوز حەوت تایفەن، ئەوانێش بەم جۆرەن :  تاسمەتوولە، خەپڵی خەپان، دۆڵەدرێژی، سمەگیسکی، قاوچەکەرە، کۆسەدەرە، ماینەدوڵی.  

قوز/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : بەشی دەرەوەی کۆئەندامی زاوزێی مێیینە.[ ئینگـ : Vulva]

قوزە/quz: ن: لا قووڵکەی جگییە.

قوزەسووتەکێ/quz: نتـ:[ نخ] سووتانەوە و سووربوونەوەی زێی کچی منداڵ.

قوزبڕکە/quz: نتـ:

1 – [ بار] مڵەدووکلە : برێتییە، لەچەقۆی گچکە.

2 – جۆبڕکە، جۆبڕ، ملە، هۆلە.

قوزبڕین/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvectomy]

قوزقوزانێ/quzquzanê: نتـ:[ قوز+ قوز+ئانێ] پانپانۆكە، پانپانۆكێ، ساف سافۆكێ، كوزەتەقانێ : كاری خۆڕاحەت كردنی دوو ئافرەت بەیەكدی.

قوزقوزانێ كردن/quzquzanê kirdin: كتپ:[ قوز+ قوز+ ئانێ+ كردن] نزیكی دوو ژن دەگەڵ یەك و خۆ رەیەك خشاندن و خۆ رەحەت كردن لەیەكتر.

قوزکرژبوون/quz: ن:[ توێ] شووتانەوەی ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvismusmus ( Vaginismus )]

قوزی/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : ئەوەی پەیوەندی بە قوزەوە هەبێت.[ ئینگـ : Vulval، Vulvar]

قوزی ڕانی /quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvocrural]

قوزی کۆمی/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvo Rectal]

قوزی منداڵدانی/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvo Uterine]

قوزی گوڵنگی/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ :.[ ئینگـ : Vulvo Vaginal]

.

دەردە قوز/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvo Pathy]

شێرپەنجەی قوز/šěrpencey quz: نتـ:[ نخ][ شێرپەنجە+ ی+ قوز][ ئینگـ : Cancer of the vagina ]

هەوکردنی قوز و گوڵنگ/quz: ن:[ توێ] ناوگەڵ : .[ ئینگـ : Vulvo Vaginitis]

هەوکردنی قوز/quz: ن:[ توێ] سووتانەوەی ناوگەڵ .[ ئینگـ : Vulvitis]

.

.

.

.

{ پەزیشکی، ل، ٤١٨}.