تەگەرە¹/tegere: ن:[ تەوەرە، تەمەرە] لنگەبار، كۆسپ، چورتم، لەمپەر، پرس گێریك، كێشە، گیروگرفت، چەت.

تەگەرە تێخستن/tegere těxistin: كتپ: گیروگرفت سازكردن وچەت تێخستن بۆ بڕێوە نەچوونی كارو كێشەیەك

تەگەرەتێكەوتن/tegeretěkewtin: كتن: تێكچونی كاروكێشەیەك لەبەر گیروگرفت وچەتتێكەوتن.

تەگەرەلێدان/tegere lědan: كتن: تەگەرە تێخستن.

.

.

_________________________

تەگەرە²/tegere: ن:[ كۆن][ ئەردە] كەوەرە، تەوەرە : میل و دارێكە، كە دەخرێتە نێوكونی سەر بەرداشی خوارەوە.

.

.

___________________________

تەگەرە³/tegere: ن: تایە، پێچكە، چەرخ. لاستیكی پێچكەی ئۆتۆمۆبیل.

.

.

_______________________

تەگەرەی ڕوواڵەتی/tegerey řuwaľetî: نتـ:[ فیز] دیار : به‌رهه‌ڵستی ئه‌لێكتریكی له ته‌زووی نۆره‌كیدا.[ ئینگـ : Impedance].

.

.

.

.

.