بۆتەریك ئەسید/boterîk esyid: ن:[ كیمیـ][ بۆتەریك+ ئەسید] ترشۆكە، ترشێكی بێ ڕەنگە لەكەرەدا هەیە، لە دروست كردنی ماددەی پاكژكەرەوە، بۆن، دەرمان، و بۆیاخ بەكاردێت.[ ئینگـ :  Boterk acid ]

.

.

.

.

.

.

.