جەب ¹ /ceb: ن:[ سەز] جب : شانەی فیشەک.

جەبەخانە/cebexane: نتـ:[ سەز][ جەب+ ئە+ خانە] جبەخانە، چەكخانە، ئەنباری چەكانە.

جبەخانە/cibexane: نتـ:[سەز] جەبەخانە.

.

.

____________________________

جەب²/ceb: ن: بوردن، بەخشین لە خەتا و تاوان{ هەمبانەبۆرینە. ل. 188}.

جەب دان/cebdan: كتپ:[ جەب+ دان] بەخشین، لێبوردن، چاولێپۆشین.

.

.

__________________________

جەب³/ceb: ن :[ ئاڤێسـ:  baj]

1 – باوشك( كباك)، باوێشك دان.

2 – پانكردنەوە، پەحن كرن.

جەپ/cep: ن: – :[ ئاڤێسـ : paj] جەب.

{ تێبـ: ئەوەی سەرنج ڕادەگرێت، گۆڕانكارییەكانی نێو زمانانی هیندوئەوروپییە كە چۆن دەنگەكان پەرەدەستێنن و دەگۆڕدرێن}.

.

.

.

.

.