حەپ/ĥep: ن:[ دەنگ] حەپە : وەڕ : دەنگی سەگی.

حەپان/ĥepan: كتن: حەپین، وەڕینی سەگان.

حەپاندن/ĥepandin: كتپ: حەپەكردن، ئووریی، حەوحەوكردن، هەوتكردن : وەڕینی سەگان.

حه‌په/ĥepe: ن:[ دەنگ][ ئاژ] گەفە، حەپەحەپ، وەڕینی سەگە بەهێواشی لە کاتی شەڕە سەگدا.

حەپەحەپ/ĥepeĥep: ئانتـ: حەپحە، كەوتەكەوت، گەفەگەف، وەڕەوەڕ : عەوحەوی سەگییە یەك لەدوای یەكتری، .

حه‌په‌ی سەگ/ĥepey seg: نتـ:[ دەنگ][ حەپە+ ی+ سەگ]

حەپین/ĥepîn: كتن: وەڕین، حەپحەپكردنی سەگ.

{

شەو كە هات دەم دەكاتەوە وەک هار

وا ئەزانم سەگە و بە من ئەحەپێ

}{ شێخ رەزا}.

.

.

.

.