باووک/bawuk: ن:[ خێز] بابە، تات، تاتۆ : نێرینەیەكە كەمنداڵی لێبكەوێتەوە.

باووكانە/bawukane: ئان:[ باووك+ ئانە] ئەوەی پەیوەندی بەباووكەوە هەبێت.

باووكایەتی/bawukayetî: ن:[ باووك+ ئایەتی] بەرپرسیاری بەرامبەر بە بەخێوكردنی منداڵ و پەروەردەكردنیان.

باووكم/bawukim: شڕ:[ خێز] بابم.

باووكە/bawuke: ئان:

1 – گووتەیەكەباووك بەكوڕی خۆی دەلێت لە ڕووی خۆشەویستییەوە.

2 – جۆلەكەی نێر.

باووكەڕۆ/bawukeřo: نفا:[ باووكە+ ڕۆ( ڕۆیشتن)]

1 – گووتەیەكە بەكاردەهێندرێت لە پرسەی یەكێك دا لە كاتی شیوەن كردنی دا.

2 –  لەدەربڕینی خەم وخەفەت دا دەگووترێت.

باووكەكەم/bawukekem: شر: بابەكەم.

باووكەڵێ/bawukeľě: ئانتـ:[ باووكە+ ڵێ] گووتەیەكە لەڕووی خۆشەویستییەوە دەگووترێت.

باووكبرا/bawukbira: نتـ:[ خێز][ باووك+ برا] رای باب، مام.

باووكحیز/bawukĥîz: نتـ:[ جنێو][ باووك+ حیز] حیزباب.

باووكمردگ/bawukmirdig: نتـ:[ باووك+ مردگ] بابمردوو.

باووكی باووک/bawukî bawuk: ئانتـ:[ خێز] باپیر.

باووكی ژن/bawukî jin: نتــ:[ خێز] خەزوور.

باووكی مێرد/bawukî měrd: نتـ:[ خێز] خەزوور.

باووگ/bawug: ن:[ خێز][ كباش، فە] باووك.

باووگەڕۆ/bawugeřo: نفا: باووكەڕۆ.

باووگەگەورا/bawuge gewra: نتـ: باووكی گیانی.

:: مـیـرزا باووگەگەورەی كاكەیی یە.

.

بێباووک/běbawuk: ئانتـ:[ بێ+ باووک]

1 – کەسێکە باووکی نەمابێت. 

2 – زۆڵ، بیژوو، بیژک.

.

.

.