جۆبڕ/cobiř: ن:[ زیند] جاندارێكە ل بن ئەردی دناڤ باخ و بێستانان دژیت، جۆ و مالكێن متایی دبرە.

جۆبڕكە/cobiřke: ن:[ زیند][ فە، هـ][ دزە] مڵە، وورە، هۆڵە، قوزبڕكە : مێروویەكی زیانبەخشە لەكۆمەڵەی كوللەیە لە ژێرزەویدا دەژێت، ڕەگ و قەدی ئاووەک دەخوات.[ Zoo: Gryllotalpa].

.

.

.

.

.