بانەوبان/baneûban: نتـ:[ بان+ ئەو+ بان] لەسەربانێكەوە بۆ سەربانێكی تر بازدان یان هاتووچۆکردن.

:: { … بەینێك لەخانووی مامم، شێخ نوری، كە بانەوبان دراوسێی ماڵی باوكمە، شوورەش لەنێوان بانەكاندا نەبوو، ڕاجی‌و خێزانی بەسەریان برد…..}{ مەسعود محەمەد}

بانەوبان كردن/baneûban kirdin: کتپ:[ بانەوبان+ کردن] سەربانو سەربان کردن.

.

.

.

.

.