ڕژا/řija: ف:  

:: پیاوەکە دۆکەى رژا دەربارەى.

ڕژان/řijan: کتن: ڕیهتن : ئەگەر ڕژان بۆ شتی تەڕ و شل وەکی : ئاو، دۆ، ڕۆن،ماست…

{ له‌ ئاڤێستایی cear ، ڕه‌یێج. له‌ په‌هله‌وی ryc، رییج، هه‌روه‌ها rez، رێز به‌هه‌مان واتا. fryz، فریز واتا له‌به‌ر ڕۆیشتن. هه‌روه‌ک باره‌کانی rezed، ڕێزێد. rezend، ڕێزێند. ryxt، ڕییخت. }

{ رژان = رژا _ رژاوە _ رژابوو ، دەڕژا ، بڕژایە }

1 – ڕشان، ڕژیان( کباک، باد)، ڕێژان، قڵپبوونەوە، مجیای( هـ){ مجێ، مجیا}

:: بریتیە لە بڵاوبوونەوەی شتی شل، کاتێک کە ئەو دەفرەی تێیدایە، خوار دەکرێتەوە، یان دەکەوێت.

:: دەفری زیرەکی دژە ڕژان.

2 – دەرنخوون بوون( کباک)، ریژییاییش : rîjîyayîš( کباک، زا)،

3 –  ڕشتن، ڕێشتن.

4 – ڕێزان : وەک لە وشه‌ی ( گه‌ڵاڕێزان)ی لێکدراودا دەردەکەوێت. 

.

ڕژانەخوارەوە/řijane xwarewe: کتن: داڕژان، مجیایەرە( هـ).

ڕژانەناو/řijanenaw: کتن:[ ] تێڕژان، مجیایەنە( هـ).  

ڕژانەیەک/řijaneyek: کتن: تێکچڕژان، تێکەل یەکتربوونی دوو دەستەی گەورە، مجیاینەیۆ( هـ).

ڕژاندن/řijandin: کتپ: پەرش و بڵاوکردنەوەی دانەوێڵەی یان چشتی شل، قڵپ کردنەوە، ڕشتن، دەس بای _ دەس باوی، تەخشان و پەخشان.

ڕژانڕاوە/řijanirawe: ئانفا: ڕژێندراوە _ ڕژێنراوە : دانەوێڵە و چشتی شلی بڵاوبووەوە.

ڕژانن/řijanin: کتن:[ کباش] ڕژاندن، ڕژتن، ڕشتن : بۆ ئاو و خوێن و شلەمەنی دیکە.

ڕژاو/řijaw: ئانفا: بەربوو، پژاو، ڕژیاگ( کباش)، ڕژای، ڕژێندراو، ڕشیاو، مجیا( هـ) : ئەو شلەیەیە کە لە دوای پڕبوونی دەفری شلەکە دەڕژێت بەم لاو بەو لادا.

{

لەولاویکە لەولاوە بە ئەم لاوە کشاوە

یا یاسەمەنی خاوە بە ڕووی ڕۆژا ڕژاوە

}{ نالی}{ مەبەست زوڵف و پرچی شێواو و پەخشانە}{ شاعیران، ل، 456}

ڕژاوە/řijawe: نفا:[ ع : منسکب]

ڕژای/řijay: چ:[ خۆ] ڕژاو.  

ڕژتن/řijtin: کتپ: ڕژاندن، ڕشتن، ڕێژنای( هـ)، ڕهتن، ڕێتن _ ڕیتن.

ڕژێن/řijên: نفا:

ڕژێنە/řijêne: کتن:

ڕژێن بە دڵۆپ/řijên be diľope: کتن: تکێن.

ڕژیان/řijyan: کتن:[ کباک، باد] 

ڕژین/řijîn: کتن:

.

بەعارەق ڕژان/be äareq řijan: کتن: 

بنڕژان/binřijan: کتن:[ بن+ ڕژان] بێبنبوون، بنپژان، کچێنی لەدەستدان.

پێکهەڵپڕژان/pêkheľpiřijan: کتن:

تێڕژان/têřijan: کتن: چوونەناوەوە، بەرەڵابوونی ئاوی گۆزە و باران و … هتد.

تێڕژاندن/têřijandin: کتپ:

تێزاب ڕژان/têzab řijan: کتن: 

:: تیزاب ڕژان بە ڕووی ژنان لە ئێران مەحکومە. { دانا بەهادین}

تێکچڕژان/têkčiřijan: کتن:

تێکڕژان/têkřijan: کتپ:[ تێک+ ڕژان] تێکبەزین.

چاوڕژتن/cawřijtin: کتن: کل لە چاوکردن.  

خوێن ڕژان/xwên řijan: کتن:

داڕژان/dařijan: کتن: ڕژانەخوارەوە، پەرش وبڵاوبونەوەی دانەوێڵە یان چشتی شل، مجیایەرە( هـ).  

داڕژتن/dařijtin: کتن: پڕکردن.  

ڕێژەی خوێن ڕژان/řêjey xwên řijan: کتن: 

لیكڕژان/lik řijan: کتن: 

.

.

.

.