ڕێبڕ/řêbiř: نفا:[ ڕێ+ بڕ( بڕین)] چەتە، پیاوخراپ، رابڕ، سەروەوسی، جەردە، راڕەو، ڕێگا و پێچەوە، ڕیچەبڕ : کەسێکە ڕێگا کورت بکاتەوە.

ڕێبڕی/řêbiřî: نچ: جەردەیی، راڕەوی.

ڕێبڕین/řêbiřîn: کتپ:[ رێ+ بڕین] ملی ڕێگاگرتن، بەڕێگایەدا ڕۆیشتن.

.

.

.

.