کارەسات/karesat: ن:[ بیا][ ع : کارثة] بونەبون رێکەتی، پەشک، تاوێر، توشبوون، چورتم، دلشکەستن، رۆکەشەیی، ڕووداو، ڕووشە، سەفیلی، فەتارەت، قەومین، کارەڕەهات، کەمباخی، کۆست، کۆلاو، گۆنگەڵ، لێقەومین، لێهاتن، مەرگەسات، وەیشوومە، هەلکەتن، هەوان، هنگافتن.[ ئینگـ : Disaster, Accident]

کارەساتی/karesatî: ئان:[ ئینگـ : disastrous]

كارەساتی ساڵانە/karesatî saľane: نتـ:[ کارەسات+ ی+ ساڵانە] بابەلیچك( كباك)، بەسەرهاتی ساڵانە.

.

ب کارەسات/bi karesat: ئاکتـ:[ ئینگـ : disastrously]

.

.

.

.

{ سەلاحەدین، ل، 235 ، 6}.

{ گیو، ل، 728}

{ بەدران، ل، 97}