شاعیر/şaäîr: ن:[ ع : شاعر] بوێژ، هۆنەر، هەڵبەستڕێژ : کەسێکە کە توانایی ھەبێت هۆنراوە بهۆنێتەوە جا ناوەڕۆکەکەی چیرۆک، بەسەرھات، سەرگووزەشتە یان  و زۆر شتی دیکە بێت. کورد شیعر یش بەکاردەهێنێت.  [ ئینگـ : Poet]  

:: پیره‌مێردی شاعیر

.

.

.

.