ئابان/Aban: ن:[ ئاین][ کناو][ پەهلەوی: apan] ناوی مینه‌وی هه‌موو ئاوه‌کان و پێناسه‌کانی ئیزد بانوو ئه‌ردی سوور ئه‌ناهیتایه‌.

ئابان یه‌شت/aban yeşt: نتـ:[ ئاین]

1 . پێنجه‌مین یه‌شته‌ له‌ بیست و یه‌ک یه‌شته‌که‌ی ئا‌ڤێستا، ئه‌م یه‌شته‌: سی کرده‌یه ‌و سی و سێ به‌نده‌.

2 . ناوی دووه‌م ڕۆژی هه‌رمانگێکی ساڵی خۆرشیدییه‌.

3 . ناوی مانگی هه‌شته‌می ساڵی خۆرشیدییه‌.

4 . ناوی دووه‌م وه‌رزی پاییزه‌.

5 . خه‌زه‌ڵوه‌ر، که‌ڵووی دووپشک، جووته‌ی هه‌نجیران[ ئینگـ: Zodico Scorpio].

ئابانگان/abangan: نتـ:[ ئابان+ گان] چه‌ژنی به‌یه‌ک گه‌یه‌شتنی ڕۆژ و مانگی ئابان بەیه‌کتری له‌ ده‌ئێنه‌ی مه‌زدایدا.

ئابانگاه/abangah: نتـ:[ ئابان+ گاه] ناوی فریشته‌ی ئا‌ڤه‌ له‌ ده‌ئێنه‌ی مه‌زداییدا.

.

.

___________

ئابان/aban: ن:[ کباک] بیان.

ئابانی/abanî: نتـ:[ کباک] بیانی.

.

.

.

.