قەڵەو ¹ /qeľew: ئان:[ نخ][ مکـ] قەلەو( باد)، سێروونی( فە)، گلوول، مەس( کباک). >< لەڕ

 1 – پڕگۆشت و بەز : گیانداری گۆشتن.{ خاڵ، ل، 346}

2 – زل، زەلام، گەورە.

:: لەسەرخۆبە، چیدی قسەی قەڵەو مەکە. 

3 –  پاسۆتی( کباک).

قەڵەوە/qeľewî: نتـ: گۆشتن [ ئینگـ : Obese]

قەڵەوبوون/qeľewbûn: کتن: گۆشت گرتنی گیانلەبەر. 

قەڵەوبوونەوە/qeľewbûnewe: کتن:

قەڵەوکردن/qeľewkirdin: کتپ:

قەڵەوی/qeľewî: نچ: تێرگۆشتی، زهۆم، گۆشتنی.[ ئینگـ : Obesity]

:: نه‌خۆشی قه‌ڵه‌وی. 

.

.

____________________

قەڵەو ² /qeľew: ئان:[ خوار] چێشتی چەور، بەزدار، چاح، تێربەز _ تێردۆن _ تێردوونگ، 

قەڵەوایی/qeľewayî: نچ:[ خوار] چەورایی چێشت.

قەڵەوی/qeľewî: نچ:[ خوار] چەوری. 

.

.

__________________

قەڵەو ³ /qeľew: ئان:[ ئاب][ مجـ] بریتییە لە دەوڵەمەندی زل.

قەڵەوبوون/qeľewbûn: کتن:[ ئاب] بریتییە لە دەوڵەمەند بوون.

.

.

.

.