دوورایی/dûrayî: نتـ: بریتییە لە سێ لای تشتێک، کە خۆی لە ئەستووری، درێژی و پانایی تشتەکە دەبینێتەوە .[ ئینگـ : Dimension].

1 – بەکاردێت بۆ دۆزینەوەی قەبارەی یان هەڵسەنگاندنی بابەتێک یان تشتێک. 

2 – [ فیزیا] مەبەست، وەک درێژی ، چڕی یان کات، بەکاردەهێندرێت بۆ دەستنیشانکراوێک، بۆ نموونە خێرایی یەک یان مەزنی جەستەیەک. 

دوورایی پێو/dûrayî pêw: نتـ: دور پیڤ( کباک).[ ئینگـ : Dimension measure].

دوورایی کردن/dûrayî kirdin: ن ، کتپ: دوری کرن( کباک).[ ئینگـ : Dimensioning].

دوورایی کری/dûrayî kirî: نتـ:[ کباک] دوورای کراو.[ ئینگـ : tridimensioned].

دووراییەكان/dûrayîyekan: نتـ:[ ئینگـ : Dimensions].

دووراییتی/dûrayîtî: نچ: دوورایێتی.[ ئینگـ : Dimensionality]{ سەلاحەدین، ل، 232}.

دووراییی/dûrayîy: ئانتـ:[ ئینگـ : dimensional].

ب دوورایی/bi dûrayî: ئاکتـ:[ کباک] بە دوورایی.[ ئینگـ : dimensionally].

بێ دوورایی/bê dûrayî: ئانتـ:[ ئینگـ : dimensionless].

دوو دوورایی/dû dûrayî: ئانتـ:[ بیر] پێناسەکردنی خاڵێک لەسەر هێلێک لە ذواریی یەکەی دا.[ ئینگـ : tridimensional].

سێ دوورایی/sê dûrayî: ئانتـ:[ بیر] بۆ دۆزینەوەی وێنەک یان بینینی لە سێ لاوە.[ ئینگـ : tridimensional].

.

.

.

.