ئاروان ¹ /arwan: ن:[ ئا‌ڤێسـ][ ئاژ][رۆژک، مکـ] ووشترێک سێ به‌هاری دیبێت، نیر یان مێ ، به‌رزه‌.

{ تێبـ: ئه‌رۆنه‌، ئه‌رونه‌( زه‌رده‌شتێ کانی یه‌زد و کرمان) به‌ووشتری مێ ده‌ڵێن که ‌ته‌مه‌نی له ‌حه‌وت ساڵ پتر بێت.

.

ئارونلۆک/arwanlok: نتـ:[ رۆژک، مکـ][ ئاژ] ووشتری نێر که‌ چواربه‌هاری دێبینێت.

ئاروان ووشتر/arwan ûŝtir: نتـ:[ ئاژ] ووشتری مێ یینه‌ی چوار به‌هار دیتوو.

.

ئاروانه‌/arwane: نتـ:[ ئاروان+ ـه‌ ][ رۆژک][ ئاژ] ووشتری چوارساڵ چ نێر، چ مێ بێت. ده‌‌ڤه‌، شوتده‌ر.

.

.

_______________________

ئاروان ² /arwan: ن: تۆشه‌ی سه‌فه‌ر، نان و پێخۆری نێوڕێ.

.

.

.

.