ئازگار/azgar : ن:[ کباش، ل ] ته‌واو به ‌شوێن یه‌کداو به‌بێ بڕانه‌وه‌، یه‌ک له‌دوای یه‌ک : بەردەوام.

:: دوو ساڵ ئازگار له‌زیندان بووم.

.

.

_______________________

ئازگار/azgar : ن: تەکوز، ڕەبەق. کامیڵ( ع : کامل)، تەواو و بێ كەمایەسی، ئامادە، پێك. . [ ئینگـ : Perfect].

ئازگارخواز/azgarxwaz : ن: تەکوزخواز، ڕەبەقگەر. کامیڵخواز. [ ئینگـ : Perfectionist].

ئازگاریەتی/azgaryetî : نچ: تەکوزیەتی، ڕەبەقگەری. کامیڵیەتی. [ ئینگـ : Perfectionism ].

.

.

.

.

.

.