ئاسار/asar: ن:[ بیا] ئاسەوار[ ع : اثار

1 – نیشانه ‌وشوێنه‌وارێک له‌شتێک مابێته‌وه‌.

2 – پاشماوه‌ی پیشه ‌و خانوو : پەردوو.

3 – ئه‌شکه‌وت و سه‌ر تاشه‌به‌ردان.

::  ئاساری له‌سه‌رپاداری نه‌ماوه‌.

:: ئه‌گه‌ر مام خه‌لیفه‌ بزانێت ئاسارمان ده‌بڕێته‌وه‌.

ئاساربڕانه‌وه‌/asarbiřanewe: كتن:[ ئاسار+ بڕانه‌وه‌] شوێنه‌وارنه‌مان.  

ئاساربڕینه‌وه‌/asarbiřînewe: کتن:[ ئاسار+ بڕینه‌وه‌] شوێنه‌وارنه‌هێشتن.

  تێبینی
  āsā  ئاسا لەزمانی ‌هیندی کۆندا : asah  ئه‌سه‌هـ ، له‌زمانی ئاڤێستادا : āsa : ئاسه‌، له‌زمانی سانسكریتدا: به‌واتای شوێن هاتوون.{ نانه‌وازاده‌}

.

.

.

.