ئاستان  1/astan: ن:[ ئەند][ كباك، زا] هه‌ساره‌ی ده‌رگا : ڕێسمە، ژێردەرانە، پاژنەی دەرگا، ژێردەرگا.

ئاستانە/astane: ن:[ ئەند]

1 – دەریزان ، شێمووگ( كباك) : شوێنی كەوش لێداكەندنی.

2 – دەریزانک : كۆسپەی پێشدەرگا، دەرچك ( كباك)،] بڵندین، بەردەمی دەرگا، پێشدەرگانە : جێگای پێلاو لێداكەناندن.

{

لە خاکی ئاستانەی دولبەرم ئوفتادەم و شادم

دەگاتە تاقی کیسرا ریفعەتی جێگەی سەگیم ئەمشەو 

}{ سال، شاعیران، ل، 21}

.

.

_________________________

ئاستان 2/astan: ن:[ جێۆ] ئوستان، ئه‌ستان ( ولایه ‌)، به‌رانبه‌ر بە [ ‌ئینگـ : land ] ده‌گرێته‌وه‌.

.

.

.

.