ئاشکارت/aŝkart: ن:[ كباک] په‌یت، سه‌ڵمان. ( اثبات).

ئاشکارتن/aŝkartin: کتن:[ biaškěre ,  diaškěre] په‌یتاندن، سه‌ڵماندن.

{ تێبـ: ئه‌م ووشه‌یه‌م ته‌نێ له‌ لای د. ئیزۆلـییه‌وه‌ لێی باس کراوه‌}.

.

.

.