ئاشکارت/aşkart: ن:[ كباک] په‌یت، سه‌ڵمان.( اثبات).

ئاشکارتن/aşkartin: کتن:[ biaşkêre ,diaşkêre] په‌یتاندن، سه‌ڵماندن.

  تێبینی 
  ئه‌م وشه‌یه‌م ته‌نێ له‌ لای د. ئیزۆلی یه‌وه‌ لێی باس کراوه‌

.

.

.

.