ئاشیت/aŝyit: ن، ئان:[ كباک]

1 – خۆش گوزه‌رانی، ده‌وڵه‌مه‌ندیی، کاسه‌پڕی، کۆکین.

2 – چیخ، به‌رفه‌ند، باشوو، هۆریه‌س.

3 – ئاپۆر، به‌ڵا، رنوو، موسیبه‌ت.

4 – ئووده‌، به‌ڕێز، سه‌نگین و گران، دنج، له‌سه‌رخۆ، میهره‌بان، هێمن.

.

.

.