ئاژاڵ/ajaľ: ن: [ ئاژ] 

1 – ئاژەڵ : هەموو جۆرە گیانلەبەرێك بێجگە لە مرۆڤ.  

::  ئه‌م ئاژاڵه‌تان بۆچی کردووه‌ته‌ ئه‌م دێیه‌ له‌وه‌ری باشه‌، بۆیه‌ ئاژاڵی به‌که‌یفه‌.

2 – وورده‌ دار و چێو.
3 – پووش وپه‌ڵاش.

ئاژاڵدار/ajaľdar: ئانتـ:[ئاژاڵ +دار] خاوه‌ن ئاژه‌ڵ، مه‌ڕوماڵات دار، به‌ده‌وڵه‌ت.

ئاژاڵی دۆشەنی/ajaľî došenî: نتـ:[ ئاژاڵ+ ی+ دۆشه‌ن+ ی]

مه‌ڕ، بزن، مانگا …… هتد).

{ تێبـ : له‌ کوردستانی باشوور وشه‌ی ئاژاڵ کراوه‌ به‌ ئاژه‌ڵ. وه‌ ( ئاژه‌ڵ)یش گه‌ڵێک وشه‌ و زاراوه‌ی لێ بووه‌ته‌وه‌}.

.

.

.