لات/lat: ن: ئاڤەگیر( کباک)، زنار، باخر، تاتەبەرد، تەختەبەرد : بەردی پانولووس، لەلای تۆ : جێگایەکی سەختە تەنها یەک یان چەند کەسی لێ ڕاوەستێ، ڕێگایەکی باریکە بەسەر تیوەڕاندا دەڕوات، ئەو پارچە پاناییانەیە کە بەبەر قەدی شاخانی عاسێوە دەبێت. 

.

.

______

لات/lat: ن:[ کشت] دابڕینی هەندەک زەوی بۆ تۆدانی وەختی جووتکردن : پارچە. خاکی دێغکراو بۆ کێڵان. لەپارچە زەوییەکی گەورە بۆ چاندنی هێندەی بەدەست تۆی پێوەردەکرێت. خەتی لێدەدەن و پارچەپارچەی دەکەن، بەهەر پارچەیەکی دەڵێن لات. { گیو، ل، 828}

:: لاتێک لە جووتیدا دە خەتە.  

لاتکردن/latkirdin: کتپ: لەتکردن.

.

.

______

لات/lat: ئان: نابوود، بێپوول و بێپارە، نەدار: هەژاری بێنەوا، گیانداری لاواز.{ خاڵ، ب 3 ، ل، 228}. 

لاتانە/latane: ئانتـ:[ لات+ ئانە] کردن و گوتنی شتێکە، کە هەر لات بیکات و بیڵێت 

لاتبوون/latbûn: کتن: پەریشان بوون، لەتکەوتن. 

لاتخانە/latixane: نتـ:[ لات+ خانە] شوێنێکە کە تەرخان کرابێت بۆ تیا بەخێوکردنی مەردومی لات 

لاتڕوقەوچەپێچ/latiřûqewçepêç: نتـ:[ لاتر( لات+ تڕ)+ و+ قەوچەپێچ] بریتییە لە شتی نارێک و بالەبار. 

لاتفرۆشتن/latfiroştin: کتپ: بریتییە لە شەڕ فرۆشتنی لات بە مەردووم بۆ ئەوەی شتێکی دەست کەوێت. 

لاتکەوتن/latkewtin: کتن:[ لات+ کەوتن] لاتبوون.  

لاتکردن/latkirdin: کتپ:[ لات+ کردن] بێ پارە و پوول کردن.  

لاتولووت/latûlût: نتـ:[ لات و لووت] کەسانێکن کە بێ ئیش و بێکار بسوورێنەوە.  

لاتولەوار/latûlewar: ن:[ لات و لەوار] لاتولووت.  

لاتی/latî: نچ: نابوودی، نەداری.  

لاتیی/latîy: نچ: لاوازیی، هەژاری.

لاتیی گەریی/latîy gerîy: نتـ: ڕابواردن بەلاتینی. 

.

.

.

.