ئاگره‌سووره‌/agiresûre: نتـ:[ ئاگر+ ئه‌+ سوور+ ئه‌] 

1 – ماددەیەکە فیشەکە شێتەی لێ دروست دەکرێت، گڕێکی سووری لێ دەبێتەوە.[ ئینگـ : red fire].

2 – [ واز][ ئاگر+ ئه‌+ سوور+ ئه‌] جۆره‌ یارییه‌که‌ منداڵان ده‌یه‌که‌ن.

.

.

.

.