ئاگه ‌ 1 /age: ئاک:[ هـ][ ئاژا : كباك، زا][ ئا‌ڤێسـ : ئه‌ﺛﺮا ] ئه‌وێ، له‌وێ، ئه‌وێ، وێده‌رێ و وێرێ( له‌نگن )، ڕاستر ئه‌وێنده‌رێ یه‌.

.

.

_____________________

ئاگه 2 ‌/age: ن:[ رۆژک، سنـ] ئاهگه‌، ئاخگه‌، کاتی ته‌نگانه‌و سه‌خڵه‌تی نه‌خۆش.

ئاگەهان/agehan: نتـ:

ئاگه‌هـکرن/agehkirin: كتپ:[ كباك]

1- گازنده‌کردن، لێگرتن.

2- هاندان.      

نائاگەهان/naagehan: ئانتـ:[ نا+ ئاگەهان] ئاگەهان.

.

.

.

.