ئیفاقه‌/îfaqe: ن: دۆخی( چاکبوونه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی) قیت، ساغ .

ئیفاقه‌هاتن/îfaqehatin: کتن: قیت بوونه‌وه‌ له‌ نه‌خۆشی، هه‌ڵستانه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی، چاکبوونه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی.    

.

.

.

.