قیت/qît: ئان: وەستا.[ ئینگـ : erect]

1 – [ کباک، زا] ڕۆنێکە، کە بە دۆخە وەرگیرێ.{ گیو، ل، 725}.  

2 – چاوکراوە، زەق، قایم، گت، بڵند، زیت، ڕاست و بەرز، قنج، قووچ، قوت،  کێل، گییڤ : بڵندێکی راست واژت کۆم. 

:: قیت و قۆز. 

3 – بەلەو، دەرپەڕیو، ڕەپ، زەب _ زەپ، زۆپ : بریتییە لە کێر.

4 – پتەو، جێگیر، چەسپاو، دیاریکراو، سەقامگیر، نەجووڵاو، نەگۆڕ، وەستاو. [ ئینگـ : Fixed]. 

گوێ قیت/gwê qît: ئانتـ:[ گوێ+ قیت] بەئاگا، زیت، شیار، گوێ قولاغ، وریا، هۆشیار.[ ئینگـ : Conscious ، alert ، vigilant ]

قیتە/qîte: ن:[ ڕەوا] کەسێکە زوو تووڕەبووبێت : چیچڵە. 

قیتی/qîtî: نچ: قووتی، بەرزی. 

.

.

_________

قیت/qît: ن: ئیفاقە، ساغ : دۆخی چاکبوونه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی. 

قیتبوون/qît bûn: کتن: بەلەوبوون، ڕەپ بوون.

قیتبوونەوە/qît bûnewe: کتن: قندڕبوونەوە، ڕاست بوونەوە، قوت و قیت بوونەوە، لووک( چی)، پاق، ڕاست و قیت بوونەوە. 

قیت بوونەوە له‌ نه‌خۆشی/qît bûnewe le nexoşî: کتن: ئیفاقه‌هاتن : هه‌ڵستانه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی، چاکبوونه‌وه‌ له ‌نه‌خۆشی.   

قیتەقیت/eqîtqît: ئانتـ: قوتەقوت، قبجەقنج. 

قیتەقیت کردن/qîteqît kirdin: کتپ: مل قوتکردنەوە و تەماشاکردنی یەک لە دوای یەکتری. 

قیتەڵ/qîteľ: ئان: گیانداری قوتی پچکۆڵەی نەشمیلە. 

قیتەڵە/qîteľe: ئان: قیتەڵ. 

قیتەوەبوون/qîtewebûn: کتن:[ قیت+ ئەوە+ بوون] قیتبوونەوە، ڕاست ڕاوەستان، هەڵتۆقان

قیتک/qîtik: ن:[ کباک، زا] قوڵی مرۆڤ. 

قیتکردن/qîtkirdin: کتپ:[ ] بەلەوکردن، ڕەپ کردن.

قیت و فڵفڵ/qît û filfil: نتـ: کەڵەک و کولووک، فرتوفێل. 

قیت و قنجە/qît û qince: نتـ: جقە، نیشان، تاج : چەند پەڕێکی قیت وقنجە بەسەرسەری هەندێک پەلەووڕانەوە.

.

.

.