ئیما/îma: ن:[ کۆن] هێما، عاشیره‌ت وه‌ چه‌م یا وه‌ده‌س.

{

به‌ ئیمای دیده‌ی مه‌عشووقه‌ عاشق کێو له‌ بن دێنێ 

له‌ لای(سالم) که‌ننده‌ی بێستوون موژگانی شیرین بوو

}{سالم}.

.

.

.