ئیۆن/îon: ن:[ فیز][ گر: ion] ئایۆن

ئه‌تۆمێكی باركراوی یا لێکدابراو ئه‌له‌كترۆنییه‌ له‌ دوای كارتێكراوی كیمیایی، كاتێك بارگه‌كراو بێت پێیده‌گووترێت كاتئیۆن( +1) و كاتێك بارگه‌ی ئه‌تۆمی لێدابراوبێت پێی ده‌گووترێت ئانئیۆن( -1).

.

.

.

.