هەیوان/heywan: ن:[ ئەند]

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

كۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ـەک

ان

ەكە

ەكان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەكە

ەكان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەكێ

1 . [ ئەند] ئه‌یوان، بەربانک، تارمە، دووبانکۆک، هەویان، هەبیان : شوێنێکە لە خانوو کە ڕوویەکی لەسەرباری درێژی کراوە یان چۆڵ بێت و دیواری نەبێت و لەسەر کۆڵەکە و نیرگەبێت.{ خاڵ، ل، } 

:: هەیوانی پێش باڵەخان.

2 . [ کباک] برایی، بێڵاێی _ بیڵایی، لیوان، تالار _ تەلار.

بەرهەیوان/berheywan: نتـ:[ ئەند]

پشت هەیوان/piştheywan: نتـ:[ ئەند] ژوورێكى چوارگۆشەى بچووک بوو؛ پەنجەرەى لەسەر هەيوان بوو بۆ نووستن بوو.

کەلەگی/kelegî: نتـ:[ ئەند] ژوورێکی لاکێشەی گەورو بوو؛ پەنجەرەی لەسەر حەوشە بوو. بۆ ميوان و دانیشتن بوو.  

گەنجینه/gencîne: نتـ:[ ئەند] ژووری زەخیرە تێنان بوو. 

دالان /dalan: نتـ:[ ئەند] ئەمبەر و ئەوبەر سەكۆ بوو لەناو دەرگای حەوشە، دەرگا كەمان ئەكردەوه سەيری دەرەوەمان ئەكرد. 

دیوەخان/dîwexan: نتـ:[ ئەند]

ژێرخان/jêrxan: نتـ:[ ئەند]

باڵەخانه/baľexane: نتـ:[ ئەند]

حەوشی گەوره/ĥewşî gewre: نتـ:[ ئەند]

:: دەرگای حەوشەمان داری گوێز بوو . 

.

.

.

.