کۆنه‌ئاش/koneaş: ئان:[ خ][ کۆن+ ئە+ ئاش]

1 –  بێره‌گ( مرۆ‌ڤ)، بێده‌مار، نامه‌رد، شڵه‌ژه‌، حیز.

2 – ئاشه‌کۆن : ئاشی وێران بوو.

ئاشبه‌با ده‌گێڕێت. به‌ یه‌کێکی بێباک و که‌مته‌رخه‌م ده‌گوترێت، واتای گوێنه‌ده‌ر و پشتگوێخه‌ر.

.

.

.

.