ئەریز/erîz: ئان: بەرین( هـ)، بێمێز، پان( دەر)، پاهن _ پەهن، پەروی، پۆڕ، پێن(دەر)، لێلات، مەست، هەراو : بەپێچەوانەوەی تەسک( هـ). 

بەراووردی باڵا بەراوردی باڵاترین
 شێوەزاری کرمانجی باکوور تر ترین
شێوەزاری کرمانجی ناوەند تر ترین
شێوەزاری هەورامی تەر تەرین

.

.

.

.