ئێوور/ěwur: ن:[ جێۆ]

ئابشار، ئا‌ڤرێژ، ئاوهه‌ڵدێر، ئاوشار، بافل، پرژ، تاف_ تافگه‌_ تا‌ڤ_ تا‌ڤگه‌_ تاوگه‌، ڕێژگه‌، سۆلا‌ڤ، سوول _ سوولا‌ڤ، سیپه‌ل، شۆراوه‌، شۆش، شیب، که‌ڵبه‌ز ( قه‌ڵبه‌ز )_ که‌لوه‌ز ( قه‌ڵوه‌زه‌).

: ئه‌و شوێنه‌یه‌ که‌ ئاوی چه‌م و ڕووباران، له‌به‌ر زیڕا به‌خور ده‌ێته‌خواره‌وه‌، دیمه‌نێكی جوانی هه‌یه‌.

.

.

.

.

.

.