په‌ره‌نێشک/perenêšk: ن:[ ڕوو][ پەر( گەڵا)+ ئە+ نشک : نێشک( ووردە دڕک)] په‌ره‌نێشک _ پەرنێشک، په‌رمێشک، په‌نه‌رشکه‌، په‌نه‌رێشکه‌، په‌زشکه‌، په‌نیرشک،‌ پرمێشک، پزشکهـ، نووسه‌که‌، نووسه‌نه‌ک، نووسنەک، هه‌رواڵه : گیایه‌کی خۆرسکی گوڵ سپی ئه‌رخه‌وانییه‌، به‌ره‌که‌ی دڕوویه‌کی خڕی ورده‌‌ قولاپ داره‌که‌ به‌ سانایی به‌ جل و سیپاڵ و له‌شی تووکنی گیانداره‌وه‌ ده‌نووسێت. واتە شتێک کە گاڵاکانی وردەدڕەکە.

په‌ر‌نێشک/perenišk: ن:[ ڕوو][ پەڕ( پەڕین)+ نێشک( ووردەدڕک)] واتا شتێک کە ووردە دڕکی هەیە و دەپەڕێت.

.

.

.

.