تەوق/tewq: ن:[ ع : طوق]

1 – [ پۆشاک] تۆق، ملوانە : زیوەرێک جا چ لە ئاسن یان دار دروستكرا بێت و لەدەست و ملی كوێلە و بەندكراو دەكرێت.

2 – ئابڵووقە، دەورە، گەمارە _ گەمارۆ.

3 – ئاڵقەی كانزای دەوری مل، جۆرە خشلێكە.

4 – خەتێك وەك ئاڵقە لە دەوری ملی مەل و بەتایبەت كۆتر.

5 – بەڵا، گێچەڵ، گاپۆرە.

خستنەتەوق/xistinetewq: كتپ:[ خستن+ ئە+ تەوق] گەمارۆدان، دەورەگرتن، ئابلۆقەدان.

:: دزیان خستە تەوق و گرتیان.

.

.

.

.