بەرەبایەف/berebayef: نتـ: [ ڕوو] بادەمی تاڵ، چەقالەی تاڵ، داروام، دانگۆ، هەرجن : بەدی دارێكی كێوییە، خوەش دەكرێت و دەخوڕێت، ئەگەر لە گەڵ هەنگوین تێكەڵ بكرێت كۆڵنجی هەبێت بیخوات بۆی باشە، درەختێكە لقەكانی ڕەق و ڕێكن لەكوردەواریی دا گۆچان و دارتیری یان لێدروست دەكرد..[ Bot : Amygdalus communis l].

.

.

.

.

.