ئفلیج/iflîc: ن:[ ل][ نخ] ئیفلیج، گێروگه‌وار.

.

.

.

.

.

.