ئاڕایشت/ařayişt: ن:[ فار: ئارایی( ئاراییدن)+ ش+ ت) وه‌ هاتووه‌ یا له‌ [ پهـ : ئاڕاستن‌]] ئارایشت

1 – جوانکاری : ته‌داره‌کی خۆجوانکردن( سووراو، سپیاو، کل، وه‌سمه ‌و … هتد).

2 – جوانی، ته‌نته‌نه‌، ڕێکوپێکی شتێک یا که‌سێک.

3 – ڕازاندنه‌وه‌.

{

چیشیه‌ن ئاراییش سه‌رتاوه‌ دامان 

مه‌ر خاڵۆم وه‌عه‌زم سه‌رتان ئامان

}{مه‌وله‌وی}.

ئاڕایشتدان/ařayiştdan: کتپ: ئارایشتکردن.

ئاڕایشت کار/ařayişt kar: نفا:[ ئارایشت+ کار] جوانکار، سه‌رتاش.

ئاڕایشت کاری/ařayişt karî: نچ: هونه‌ری جوانکاریهونه‌ری سه‌تاشی.

ئاڕایشت که‌ر/ařayişt ker: نفا: ئارایشت گه‌ر:

1- ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشتکردن بێت.

2- ده‌م و چاو هه‌ڵگر( ڕوو، برۆ).

ئاڕایشت کراو/ařayişt kraw: ئانفا: جوانکراو، ڕازاوه‌.

ئاڕایشتکردن/ařayişt kirdin: کتپ: خۆ ئارایشت دان، ئارایشت دانییه‌کێکی تر، ڕازاندنه‌وه‌.

ئاڕایشتگا/ařayiştga: نتـ: کۆگای ئارایشت.

ئاڕایشتگه‌ر/ařayiştger: نتـ: ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشتکردنی که‌سی تر بێت.

ئاڕایشتگه‌ری/ařayiştgerî: ن: هونه‌ری ئارایشت دان.

.

خۆئاڕایشت دان/xo ařayiştdan: کتپ:

1- خۆجوانکردن، خۆڕازاندنه‌وه‌، خۆتاس ولووس دان، ده‌ست به‌ خۆد هێنان.

:  به ‌حه‌وت قه‌ڵه‌م خۆ ئاراییشت دان. واتا خۆ جوانکردن به‌ حه‌وت ته‌داره‌کی جیاواز. وه‌ک( سووراو، سپیاو، کڵ، خه‌نه‌، وه‌سمه‌، خاڵی ده‌ستکرد، میل).

2- ده‌موچاوهه‌ڵگرتن.

.

.

.

.